FN's  Verdensmål

Vores virksomhed er baseret på de fire værdier:
Ansvarlighed, Troværdighed, Fællesskab og Købmandskab.

Derfor er CSR i vores DNA. Men for at hjælpe os selv og vores leverandører med at opfylde faktiske, målbare mål og standarder, er det også en del af vores strategi, vores praksis og vores politikker. For at sikre, at vi følger de grundlæggende principper for ansvarlig virksomhedsledelse, har Westpack truffet den strategiske beslutning at støtte FN's Global Compact-initiativ. Ved at være en del af det globale og velkendte initiativ, mener vi, at vi har de bedst mulige rammer for at indarbejde strategier, politikker og procedurer, der vil sikre vores langsigtede succes på Westpack.

Westpack er en del af FN's Verdensmål

Westpack opfylder kravene i DNV’s kravgrundlag for implementering af FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling og har udvalgt og efterfølgende prioriteret nedennævnte FN Verdensmål.

Vores mål for det kommende regnskabsår (maj 2024/april 2025)

Delmål 3.4

Danmark og Asien

Westpack vil gennemføre trivselsundersøgelse for alle medarbejdere i Q1 og Q3 2024/25.

Med udgangspunkt i ovenstående evaluering, skal konkrete indsatser efterfølgende aftales.

Når resultatet af trivselsundersøgelsen foreligger, bliver der aftalt ny målsætning for kommende undersøgelser hvert år i Q1 og Q3.

Asien

WP vil i 2024/25 gennemføre yderligere CSR Auditeringer blandt asiatiske leverandører. Målet er, at den samlede andel af CSR auditerede leverandører udgør min. 94%.

Delmål 7.2 og 7.3

Danmark

Westpack vil i 2024/25 fortsat kun anvende grøn strøm i vores produktion (vind og sol). Selv om vores aktivitet (produktion) stiger gennem året, skal vi sikre, at vores samlede energiforbrug ikke vokser i samme takt som vores produktion. Hertil skal gennemføres et antal energioptimeringsprojekter, som der løbende følges op på, bl.a. på månedlige informationsmøder.

Vores målsætning om at fastholde vores samlede CO2 udledning for året 2024/25 på 1,04 tons CO2 pr. tons producerede enheder skal fastholdes. Hertil er de omtalte interne energiprojekter gennem året nødvendige. Målet om de 1,04 tons CO2 pr. tons producerede emner er samtidig et mål, Westpack har aftalt med vores finansielle samarbejdspartner Nykredit.

I Q4 2024/25 vil vi have opnået ISO 14001 certificering i Miljøledelse.

Asien

Westpack vil i Asien gennemføre et energioptimeringsprojekt hos en udvalgt leverandør.

Delmål 8.6 og 8.8

Danmark

Westpack vil fortsætte med at ansætte elever over måltallet for antal ansatte som myndighederne opstiller.

Westpack vil screene 100% af produktionsmedarbejderne i Dansk og Digital, og efterfølgende efteruddanne efter behov.

Westpack fortsætter samarbejdet med FCM Samfund, der arbejder målrettet for at støtte unge, som befinder sig på kanten af samfundet. Her tilbyder Westpack en række forskellige funktioner, som er ideelle til at give unge mennesker praktisk erfaring i arbejdslivet.

Westpack fortsætter samarbejdet med Holstebro kommune. Her hjælper Westpack borgere igennem forskellige ressourceforløb.

Asien

Westpack har en målsætning om at min. 94% af vores samlede indkøb i 2024/25 skal komme fra CSR auditerede leverandører.

Delmål 12.2 og 12.5

Danmark

Udover at overholde lovgivning på området for affaldssortering, har vi besluttet at sortere vores pap og papir hver for sig. I Q3 2025/26 er målet, at min. 90% af vores papir skal sorteres separat.

Westpack vil fortsat kun anvende FSC® certificerede råvarer i vores produktion.

Westpack vil opretholde vores FSC multisite certificering, ligesom vi vil opretholde vores medlemskab og aktive deltagelse i FSC Danmark.

Vi vil opretholde ISO 9001 og SDG certificeringen i vores danske produktion.

I Q4 2024/25 vil vi have opnået ISO 14001 certificering i Miljøledelse.

Asien

Westpack vil øge andelen af vores samlede FSC indkøbte volumen fra asiatiske leverandører til min. 33% inden udgangen af 2024/25

Delmål 15.2

Asien

Westpack vil øge andelen af vores samlede FSC indkøbte volumen fra asiatiske leverandører til min. 33% inden udgangen af 2024/25 

 

 

Vi holder skarpt øje med vores CSR-indsatser

Fakta-drevet og standardiseret rapportering

Hos Westpack har vi gennem årene arbejdet på at blive mere fakta-drevne i vores CSR-dokumentation. Ved at deltage i FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling, har Westpack forpligtet sig til at rapportere CSR-aktiviteter og -resultater i henhold til internationalt anerkendte standarder. En rapporteringsmetode, der matcher nogle af de absolutte frontløbere inden for CSR, og som gør det muligt for vores partnere bedre at sammenligne Westpack med konkurrenter med hensyn til CSR. Med FN's Global Compact forpligter vi os til årligt at rapportere vores CSR-indsats og resultater inden for:

Miljø

Social indvirkning

Menneskerettigheder

Korruptionsbekæmpelse

Bæredygtige
materialer og
produktionsmetoder

Westpack arbejder løbende på at levere så stort et udvalg som muligt af materialer, der er miljøvenlige.

For at gøre vores miljøvenlige produkter lettere at få øje på på vores hjemmeside, har vi skabt et separat brand for disse produkter: ECO. Ethvert produkt, der er fremstillet af FSC® eller Fairtrade-certificerede materialer – eller af organiske, biologisk nedbrydelige eller genanvendte materialer – kan findes i denne produktkategori.

Vores ECO mærke er normalt placeret, så det er klart synligt på vores produkter, da dette hjælper vores kunder med at markedsføre budskabet om bæredygtighed.

More info on FSC, REACH, EUTR

FSC website

Westpack EUTR

Westpack REACH

Vores virksomhed gør en forskel

Westpack i Asien

At drive etisk forsvarlig forretning i Asien kræver en grad af omhu og forsigtighed, som ikke er nødvendig i Europa, hvor de fleste af vores kunder er baseret. Tro overfor Westpacks kerneværdier går vi meget langt for at sikre en bæredygtig indvirkning i de lande, hvor vi opererer.

Westpack er fuldgyldigt medlem af amfori, som giver adgang til BSCI-platformen. Platformen er kendt for sin gennemsigtighed i overvågningsprocessen. En anden vigtig fordel er amfori Academy, som giver uddannelse og e-learning til medlemmerne og som vil give Westpack's medarbejdere i Asien mulighed for at udvide deres ekspertise og forblive ajour mht. CSR. Medarbejderne hos vores leverandører får også adgang til amfori Academy, som yderligere vil styrke Westpacks værdikæde. Selv om vi ændrer revisionsplatformen, vil vi fortsætte vores tætte samarbejde med Bureau Veritas, som skal gennemføre BSCI-revisionerne for os. Bureau Veritas har hjulpet os med at revidere fabrikker siden 2014.

Arbejdsmiljø og muligheder

Hos Westpack mener vi, at et godt arbejdsmiljø omfavner forskelle og fremmer innovation. Vores medarbejderes trivsel er på én og samme tid et moralsk ansvar og en tvingende nødvendighed for at drive en succesfuld virksomhed. Vi kunne ikke gøre, hvad vi gjorde, hvis vores medarbejdere ikke trives. Mange af vores medarbejdere har arbejdet hos Westpack i mere end 10, 20 år og endda 40 år. Det er vi stolte af.

Westpack har en årlig overskudsdeling, hvor alle medarbejdere deler en fast procentdel af overskuddet. Alle, fra maskinoperatøren til key account manager, fra praktikanten til revisoren, får det samme beløb. Sådan har det været siden 1989. Den strategiske årsag til den årlige overskudsdeling er at skabe en følelse af fællesskab på arbejdspladsen. Det gøres også for at vise, at hver eneste medarbejder gør en forskel.

Westpack som forretningspartner

Leverandører og underleverandører

Det er Westpacks mission at sikre, at alle vores indre anliggender er i overensstemmelse med både FN's Global Compact og målene for bæredygtig udvikling. Det er lige så vigtigt, at vi sikrer fortsat anstændig CSR-adfærd i vores forsyningskæder. Hele organisationen overholder principperne i FN's Global Compact og i de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Dette gælder for hele den værdikæde, som Westpack er ansvarlig for og har evnen til at påvirke.

Westpacks Code of Conduct fungerer ikke kun som en retningslinje for forretningsadfærden, som forventes af Westpacks leverandører, men fungerer også som et middel til løbende at vurdere vores leverandører. Leverandøren skal give Westpack og/eller enhver, der repræsenterer Westpack, uhindret adgang til produktionsanlæg, ansatte og alle relevante data, der er nødvendige for at revidere leverandøren efter principperne i SA8000. Revisioner kan udføres med eller uden forudgående varsel.

Westpack Code of Conduct

Westpack Code of Conduct er forankret i de værdier, som Westpack blev bygget på. Vi er forpligtet overfor disse værdier, som omfatter troværdighed, fællesskab og ikke mindst ansvar. Disse værdier er i overensstemmelse med standarderne for SA8000. Her er nogle vigtige aspekter af vores Code of Conduct:

  • Leverandøren må ikke ansætte personer under 15 år.
  • Leverandøren skal have en medarbejder-repræsentationspolitik.
  • Ansatte hos leverandøren må ikke diskrimineres på baggrund af race, hudfarve, nationalitet, religion, køn, alder, seksuel orientering eller civilstand.
  • Korrupte aftaler med leverandører, embedsmænd eller andre tredjeparter er strengt forbudt, hvilket betyder, at Westpack håndhæver en nul-tolerance politik.
  • Arbejdstiden skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis der ikke er gældende lovgivning på området, fastsætter Westpack en maksimal arbejdsdag på 8 timer om dagen og 48 timer om ugen.

DOWNLOAD WESTPACK CODE OF CONDUCT

FSC® er miljømærket for ansvarligt skovbrug. www.fsc.org.
Vores FSC licens nummer er FSC®C112509.

Ansvarlig datahåndtering

Westpack er dataansvarlig for dine personoplysninger. Læs mere omkring Westpacks Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK