Westpacks Whistleblower-ordning

Westpacks whistleblower-ordning

Westpacks whistleblower-ordning lader Westpacks ansatte, samarbejdspartnere, leverandører og kunder rapportere tilfælde, hvor interne retningslinjer ikke er blevet overholdt eller hvor (inter)nationale regler/love muligvis er blevet overtrådt.

Rapporteringen kan foregå i fuld anonymitet ved at kontakte Westpacks eksterne whistleblower-advokat (der er ansat ved det internationalt anerkendte auditerings-firma Ernst & Young). Alle GDPR-regler vil blive overholdt.

Ernst & Young er ikke Westpacks revisor og er dermed fuldstændig uafhængig.

Når en person/gruppe indsender en rapport, vil dialogen udelukkende komme til at foregå med Ernst & Young. På samme tid modtager Westpacks ledelse information om anmeldelsen – naturligvis komplet anonymiseret. Hvert kvartal vil Westpacks bestyrelse modtage en oversigt over eventuelt igangværende sager samt en redegørelse for hvilke indgreb/initiativer, ledelsen har igangsat som respons.

Vi anmoder om rimelighed i anmeldelsen

At indsende en anmeldelse igennem en whistleblower-ordning er ikke en bagatel. Så inden du sender en anmeldelse, beder vi dig om at gøre dig følgende overvejelser:

Er du blot utilfreds med et produkt eller med vores service?

Dette er ikke en kasse til ris/ros. Kontakt i stedet vores kundeservice.

Anmelder du i god tro?

Vi beder dig om at skelne imellem dine egne holdninger/overbevisninger, og hvad der er juridisk gældende.

Er det blot en bekymring, du har – eller måske noget, du undrer dig over?

Som firma har vi en stor grad af gennemsigtighed. Du kan altid tage kontakt til os direkte, hvis du har noget, du vil spørge uddybende ind til. Måske kan det, du vil anmelde, blive løst endnu hurtigere, hvis der ikke skal igangsættes en undersøgelse først.

Anmeld

Hvis du ønsker at være helt anonym, kan du kontakte vores whistleblower-advokat ved Ernst & Young. Den anmeldende part er sikret 100% anonymitet. Ernst & Young er ansvarlig for at opbevare og håndtere rapporterne i henhold til strenge regler om diskretion.

Anmeld

Vores kerneværdier

Ansvarlighed

Hos Westpack er ansvar ikke noget man får, men noget man tager på eget initiativ. Medarbejdere, der tager ansvar tildeles de fornødne beføjelser. Vi viser tillid til hinanden, til kunden, til leverandøren og tror på egne og andres evner til at løse opgaverne.

Troværdighed

Hos Westpack sætter vi en ære i at overholde vores aftaler. Et "ja" forpligter, og derfor siger vi "nej", hvis vi møder vores begrænsning. Vi synliggør vores mål og resultater internt, og endelig siger vi tingene, som de er, når de er.

Fællesskab

Hos Westpack skal vi være enige om vores fælles mål. På den måde kan vi vinde og fejre vores succeser sammen. Vi viser interesse for hinanden og begejstres nemt. Vi hjælper hinanden og beder om hjælp, hvis der er noget vi ikke selv magter.

Købmandsskab

Hos Westpack skal kunden have den rigtige vare til den rigtige pris. Alt skal bidrage til bundlinjen, både for kunden, såvel som for Westpack og som for medarbejderen. Vi søger hele tiden det simple og gør tingene så enkle som muligt. Vi søger konstant at forbedre os igennem den gode dialog med kunden og medarbejderen.