International Day of Forests - Vi planter træer på Borneo

Dette indlæg blev udgivet 18. marts 2024

Torsdag den 21. marts, er det Skovens Dag, og den dag vil Westpack traditionen tro gerne bakke op om. Derfor, ligesom i de tre foregående år, afholder vi en fundraiser, hvor vi vil donere midler til plantning af træer. I år har vi udvalgt et projekt i Borneos Sabangau Nationalpark, som er en del af Indonesien.

Hos Westpack kan vi godt lide at støtte gode formål, og vi er særligt glade for dem, der fokuserer på genplantningsprojekter. I vores produktion benyttes især træbaserede produkter, og vi vil gerne give lidt ressourcer tilbage til naturen. Netop derfor er vi glade for at kunne donere midler til projekter, der genetablerer skove i Indonesien. For hver ordre, der bliver foretaget i perioden 18. marts til 25. marts, donerer vi penge svarende til to træer* til OneTreePlanteds træplantningsprojekter på Borneo.

OneTreePlanted er en nonprofitorganisation dedikeret til at genoprette skove, skabe levesteder for biodiversitet og skabe en positiv social indvirkning over hele verden. I løbet af 2023 plantede NGO’en næsten 52.000.000 træer i 72 forskellige lande, hvilket svarer til genoprettelsen af over 160.000 hektarer skov. Organisationen arbejder tæt sammen med lokalsamfundene, som spiller en central rolle i valget, dyrkningen og plantningen af træerne.


En ny start for Borneos skove

I år støtter vi One Tree Planteds ambitiøse projekt i Borneos Sabangau Nationalpark, som fokuserer på at genoprette områder ødelagt af skovbrande. Målet er at plante 1 million træer inden 2025 for at genoplive parkens unikke biodiversitet og styrke økosystemet. Dette initiativ er afgørende for både at bevare det naturlige miljø og beskytte de lokale samfunds levevilkår.


Projektet har potentiale til at skabe markante positive ændringer, både miljømæssigt og socialt. Konkret kan projektet bidrage til:

  • Beskytte dyreliv: Genplantningen hjælper med at genoprette levesteder for truede arter som den borneanske orangutang.
  • Øge kulstoflagring: Genopbygning af skovområder forstærker parkens evne til at absorbere CO2, hvilket bekæmper klimaændringer.
  • Minimere brandrisiko:Gendannelse af tørveområdernes naturlige hydrologi reducerer sandsynligheden for fremtidige skovbrande.
  • Styrke lokalsamfund: Projektet skaber grønne jobs og fremmer bæredygtige leveveje, hvilket sikrer økonomisk vækst og selvstændighed.
  • Uddannelse og engagement:Gennem træning i miljøvenlige praksisser opbygger projektet lokal kapacitet til langsigtede naturbevaringsindsatser.

Disse initiativer ikke kun genopretter et vitalt økosystem, men styrker også de lokale fællesskabers velvære og bidrager globalt til kampen mod klimaændringer.


Vidste du?

Westpack har en tradition, hvor vi donerer (midler svarende til) to træer til OneTreePlanteds projekter i Indonesien for hver containerfod af produkter, vi sender ud af landet. Faktisk har vi givet donationer til OneTreePlanteds projekter i Indonesien i de sidste syv år. Det vil vi fortsætte med, men i år ønskede vi at tilføje endnu et projekt – denne gang i Sabangau Nationalparken på Borneo

FN's verdensmål 15

På Westpack ønsker vi at bidrage så godt, vi kan. Som forretning har vi naturligvis intet med træplantning at gøre, men vi kan vælge at yde finansiel støtte til en NGO som OneTreePlanted, fordi vi finder deres projekt sympatisk. Blandt Westpacks erklærede verdensmål er bl.a. nr. 15 - Livet på land - med delmål 15.2. Det handler om at fremme bæredygtig forvaltning af skove, og bidrage til genrejsning af forringede eller ryddede skovarealer.

 

 


Om Skovens Dag

I 2012 besluttede FN’s generalforsamling, at d. 21. marts er Skovens Dag. På denne dag opfordres verdenens lande til at søsætte initiativer, der har til formål at beskytte og genoprette naturlige habitater – for eksempel gennem træplantnings-kampagner. Temaet for 2024 er “Forests and innovation: New solutions for a better world”.

Læs mere om International Day of Forests hos FN.


* Westpack donerer to træer pr. ordre i perioden 18. - 25. marts 2024. Gælder for ordrer med en værdi på minimum 100kr.

Posted i: ECO, Westpack
Kan du lide dette post?
0
0