Westpack's Whistleblower scheme

Westpack's Whistleblower Scheme

Westpack's whistleblower scheme allows Westpack employees, cooperating factories, suppliers, partners, and customers to report incidences where internal policies have not been upheld or (inter)national laws/regulations have possibly been broken.

Reporting can be done in full anonymity by contacting Westpack's external whistleblower lawyer (employed by the internationally recognized auditing firm Ernst & Young). All GDPR rules will be upheld.

Ernst & Young is not Westpack’s accounting firm and is consequently completely impartial.

When a party submits a review, it will be Ernst & Young who respond to the reviewer. At the same time, the management of the company will receive information about the notification – completely anonymized. Westpack’s board of directors will receive quarterly reports on current reports and the subsequent actions from management.

 

Be considerate before reporting

Reporting an issue through a whistleblower scheme is a serious matter. Before you do so, we urge you to take the following into consideration:

Are you unhappy with a product or a service?

This is not the appropriate place for these types of complaints. Contact our customer service instead.

Are you reporting an issue in good faith?

We kindly ask you to make a clear distinction between your own personal opinions and the actual legislations/regulations on a given subject.

Are you simply worried or have a vague suspicion?

We are a transparent company, and you can always contact Westpack directly, if you have concerns. Perhaps the (potential) issue can be fixed even faster if we do not have to launch an investigation first.

Report an issue

If you wish to be completely anonymous, you should contact our whistleblower lawyer at Ernst & Young. Every notifier is guaranteed 100% anonymity. Ernst & Young are responsible for storing and managing reports according to strict confidentiality rules.

REPORT AN ISSUE

Våra kärnvärden

Ansvar

På Westpack ger vi inte våra anställda ansvar - de tar ansvar på eget initiativ. Anställda som tar ansvar beviljas erforderligt tillstånd. Vi visar förtroende för varandra, för kunden och leverantören och vi tror på vår egen och våra partners förmåga till ett framgångsrikt genomförande.

Pålitlighet

På Westpack, är vi stolta över att hedra våra avtal. Ett "ja" förpliktar, och det är därför vi säger "nej" i fall vi överstiger våra egna begränsningar. Vi gör vårt uppdrag, vision och resultat synliga internt, och inte minst behandlar vi frågor rakt på sak och i god tid.

Gemenskap

På Westpack är det viktigt att vi är överens i enighet med våra gemensamma mål. På så sätt kan vi vinna och fira våra framgångar tillsammans. Vi visar intresse för varandra, och vi blir lätt entusiastiska. Vi stöttar varandra, och vi ber om hjälp om det är något vi inte kan hantera på egen hand.

Affärsmannaskap

På Westpack, har kunden rätt att få rätt produkt till rätt pris. Alla element bidrar till det viktigaste - både för kunden såväl som för Westpack och dess anställda. Vi söker alltid efter enkelhet i våra ansträngningar, och vi strävar ständigt efter förbättringar, baserat på en konstruktiv dialog med våra kunder och medarbetare.