Handelvilkor

Allmän information

Sälj- och leveransvillkoren nedan gäller för alla offerter, all försäljning och alla leveranser av lagervaror som säljs från detaljhandelslager, oavsett om motsägande eller avvikande villkor finns angivna på kundens order eller godkännande, såvida inget ömsesidigt skriftlig avtal har gjorts.

För dessa villkor, alla transaktioner och/eller order gäller dansk lag. Tvister mellan parterna som inte kan göras upp i godo, ska avgöras i Holstebro Domstol, Danmark.

Endast registrerade företag kan handla hos Westpack (WP). Privata order hanteras inte, förutom för enskilda näringsidkare där momsregistrering inte är ett krav i bosättningslandet.

Specialtillverkade produkter täcks inte av dessa villkor.
Villkoren för specialtillverkade produkter finns här.

Westpacks förpliktelser

WP förpliktigar sig att leverera de varor som anges i utfärdad orderbekräftelse. WP förpliktigar sig att leverera varor eller tjänster av normal kvalitet vad gäller material, tillverkning, hantering, förpackning och lagring.

Orderbekräftelse

Efter att en order tagits emot, skickas en orderbekräftelse via e-post, oavsett om det är den föredragna ordermetoden. Förväntat sändningsdatum och vecka anges i orderbekräftelsen. Verkställande av en order är endast bindande för WP:s del när en orderbekräftelse har utfärdats. Om WP av någon anledning annullerar ordern så ansvarar WP inte för någon kostnad eller förlust (ekonomisk eller annan) i samband med avtalets ingående.

Om ingen orderbekräftelse mottages efter att en order skickats, eller om kunden får ett felmeddelanden eller upplever störning i tjänsten efter att ha skickat ordern, är det kundens ansvar att kontrollera med WP om ordern har eller inte har godkänts. WP ansvarar inte för förluster (ekonomiska eller andra) om kunden förutsätter att ordern lagts även om denne inte fått någon bekräftelse.

Alla kunder är skyldiga att kontrollera sin orderbekräftelse omedelbart. Om orderbekräftelsen inte stämmer överens med ordern som skickats, ska WP kontaktas direkt.

Det är inte möjligt att lägga till produkter till order som har behandlats. Tillägg hanteras som en ny order och ska därför registreras separat. Detta kan resultera i att (ytterligare) fraktkostnader tillkommer.

WP kan begära att få ett skriftligt godkännande av orderbekräftelsen, innan ordern behandlas.

Online-order

Om ordern görs online, skickas en översikt automatiskt. Ett e-postmeddelande bekräftar att WP har fått ordern, men det är ingen garant för att WP kommer att kunna leverera alla varor som ingår i ordern. Kunden kontaktas om WP av någon anledning inte kan godkänna eller leverera ordern.

Orderöversikten som skrivs ut på webbsidan är inte en bindande orderbekräftelse.

Faktura

Fakturor skickas via e-post, direkt efter att en order har skickats.

När en order har fakturerats, är det inte längre möjligt att ändra det beställda och/eller kontaktuppgifterna på en faktura. När en ny faktura måste utfärdas på grund av ändrade företagsuppgifter, förbehåller WP sig rätten att fakturera en avgift för denna tjänst.

Leverans och leveranstid

Leveransen sker alltid i enlighet med -Incoterms. Om inget annat överenskommits, levereras ordern DAP. De specifika leveransvillkoren anges i orderbekräftelsen från WP. Äganderätten och risken för förlust av varorna övergår till kunden vid avsändande.

Order skickas till den registrerade fakturaadressen, om ingen annan leveransadress har angetts av kunden.

WP ombesörjer transport av varorna för kundens räkning. En länk för spårning av försändelsen översänds när ordern har skickats.

WP förbehåller sig rätten att ändra leveransdatum om försening uppstått i leverans eller tillverkning av beställda produkter och/eller i de verktyg som krävs för att genomföra ordern (såsom tryckformar för tryckning av logotyp). WP förpliktigar sig att, via e-post, informera kunden om sådan ändring.

Information om våra gällande fraktpriser och leveranstider finns här

Priser

Alla priser inkluderar förpackning, men omfattar inte moms eller andra tillämpliga skatter. WP förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ändra ett pris vid ökade materialkostnader, underleverantörskostnader, skatter, avgifter, löner eller växelkurser som resulterar i ökade kostnader för WP. Vid fel i ett pris, förbehåller WP sig rätten att korrigera felet och debitera rätt pris.
WP förpliktigar sig att, via e-post, meddela kunden om prisändringar före leverans, i fall då prisändringen påverkar en redan bekräftad men inte levererad order.

Priser faktureras i GBP (endast Storbritannien), DKK (endast Danmark, Färöarna, Island och Grönland), SEK (endast Sverige), EUR (endast de euroepiska länderna och Schweiz), PLN (endast Polen), NOK (endast Norge) eller USD (länder utanför Europa), beroende på vald fakturaadress.

Kostnader för tryckformar (klichéer) kan tillkomma på ordern. WP förpliktigar sig att, före leverans, kontakta kunden om någon ytterligare kostnad tillkommer på orderbekräftelsen.

WP förbehåller sig rätten att ändra fraktpriser, om den totala kostnaden för försändelsen överstiger det som angetts, beräknats eller visats online.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor beräknade från fakturadatumet anges skriftligen i orderbekräftelsen. Om en betalning inte är mottagen på förfallodatumet, förbehåller WP sig rätten att debitera ränta med 2 % per kalendermånad från det datum då betalningen förföll. WP har rätt att debitera påminnelseavgifter vid varje utfärdad påminnelse samt att lägga till andra indrivningskostnader.

Om kunden har en skuld till WP för försenad betalning för en tidigare leverans, kan WP neka att leverera ytterligare varor eller tjänster tills den försenade betalningen har gjorts. Detta gäller oavsett om WP har skickat en orderbekräftelse till kunden eller ej. WP:s förpliktelse att leverera varor och tjänster återställs inte förrän en försenad betalning tagits emot.

Betalningssätt

Betalning kan göras genom banköverföring, valda kreditkort, SEPA-betalning (endast euro) m.m.

Betalning med kreditkort

Kreditkortsbetalningar görs online, där vårt SSL-betalsystem (Secured Socket Layer) används.

När en order förskottsbetalas online med kreditkort, reserveras orderns totala summa på kundens konto för WP. Betalningen debiteras inte förrän ordern har fakturerats.

WP kan aldrig debitera mer än den summa som reserverades när betalningen gjordes.
Därför kan ändringar som görs i en order som har förskottsbetalats online och som resulterar i ändring av den totala summan, kräva att en ny eller ytterligare betalning görs.

När ändringar görs för en redan (delvis) förskottsbetald order, kan ordern inte behandlas förrän full betalning har mottagits, oavsett om kunden har en betalningskredit.
Om den slutliga ordern är på mindre än den reserverade summan, debiteras betalningen direkt efter att den slutliga orderbekräftelsen har skickats.

Alla kredit- och bankkortsinnehavare kontrolleras och godkänns av både kortutställaren och WP, av säkerhetsskäl och för att förebygga bedrägerier. Finansiell information behandlas konfidentiellt och lämnas inte vidare till någon tredje part, och lagras inte heller för senare användning.

SEPA-betalning

Kunder som betalar i euro har möjlighet att betala via SEPA-betalning. Vid registrering för SEPA-betalning, fungerar orderbekräftelsen som skickats från vår säljavdelning som ett meddelande med den summa som kommer att dras på fakturans förfallodatum.

Moms

EU-handel

Handel inom den Europeiska unionen med 0 % moms gäller alla EU-baserade kunder med ett gällande europeisk momsnummer, såvida ordern levereras inom EU.

Kunder utan ett europeiskt momsnummer måste betala 25 % moms (dansk momssats) om ordern ska levereras inom Europeiska unionen.

Icke EU-handel

För order som levereras till länder som inte är en del av EU, tillkommer ingen moms. Kunden är skyldig att betala eventuella tillämpliga skatter som kan tas ut. Alla skatter betalas till transportföretaget. Om kunden inte betalar sina förfallna skatter, förbehåller WP sig rätten att fakturera sådana skatter direkt till kunden.

Produkter som saknas, är skadade, briställiga eller felaktiga

WP kan inte garantera att allt som beställs kan levereras samtidigt.
Beroende på tillgängligheten för de beställda varorna, kan en eller flera av dessa skickas vid ett senare tillfälle på en restorder. WP ska, före leverans och via orderbekräftelsen, kontakta kunden om produkter skickas på en restorder.
Kunden är skyldig att kontrollera produkterna vid mottagandet och att informera WP om mottagna produkter inte är av gängse kvalitet. WP granskar kundens krav och kan, enligt eget gottfinnande, avslå kravet, rätta till felet, ersätta varorna eller utfärda en kreditnota. WP:s förpliktelse för ovanstående kräver att ett skriftligt klagomål tagits emot senast 14 dagar efter det datum då leveransen godkändes.

Äganderätten och risken för förlust av varorna övergår till kunden vid avsändande. Under tiden kunden förfogar över varorna, ska denne ta rimligt väl hand om dem och inte använda dem innan de returneras.

WP ansvarar inte för eventuell skada eller misstag som uppstår på grund av felaktig hantering, transport, förvaring, force majeure eller andra omständigheter som orsakas av en tredje part. Produkter som returneras till WP, returneras alltid på kundens bekostnad och risk.

Returer och annulleringar

Produkter med logotyptryck, specialtillverkade produkter, produkter som tillverkas på beställning och produkter som på annat sätt är bearbetade kan inte returneras eller bytas. Produkter som utgått ur sortimentet och som köps till ett som sänkts med på mer än 40 % kan inte returneras eller bytas.

Andra oanvända och icke-defekta produkter kan returneras till WP efter överenskommelse. Kunden står för fraktkostnaderna för returen.

Äganderätten och risken för förlust av varorna övergår till kunden när ordern skickas. När den returnerade, oskadade varan tagits emot, utfärdar WP en återbetalning av hela kostnaden för produkten(-erna). Varor som returneras och som är skadade eller använda eller som visar tecken på att kunden inte tagit rimligt väl hand om dem medan denne förfogade över dem, kan leda till avdrag på återbetalningen.

Förbehåll

WP förbehåller sig rätten till feltryck, skrivfel, slutsålda produkter (inklusive restorder), brist i leverantörens transport, ändrade produktspecifikationer och force majeure. WP kan inte hållas ansvarigt för indirekta följdförluster, ekonomiska eller andra, ej heller för någon lönsamhetsförlust som är resultatet av WP:s produktansvar, försenad och/eller saknad leverans.

E-handel

WP förbehåller sig rätten att återkalla åtkomst till vår webbutik, när den personliga åtkomsten har missbrukats eller om systemet inte använts under en länge tid. Av säkerhetsskäl sker detta utan föregående meddelande.

Colophon och rättsligt meddelande

Huvudkontor

Westpack A/S
Sletten 21
7500 Holstebro
Danmark

(E) [email protected]
(T) +45 70809333 / +44 870 820 0900
(F) +45 96101140

Ledning

Morten Dalsgaard Nielsen (CEO)

Bankuppgifter

Swedbank (SEK)
IBAN: SE3680000890119043685024
SWIFT: SWEDSESS
BANKGIRO 5965-9482

Nykredit Bank (EUR)
Kalvebod Brygge 47
DK-1780 København V
Denmark
Account: 8117 9510502
SWIFT: NYKBDKKK
IBAN: DK8481170009510502

Momsregistreringsnummer

DK 11963552

EORI

DK26211425

Registrering

Registrerat i det danska registret hos centrala bolagsregistret.
Registreringsnummer: Org.nr 26211425

Ansvar för innehåll:

Innehållet på vår webbsida väljs och underhålls med största omsorg. Westpack kan dock inte hållas ansvarigt för felaktigheter, eftersom webbsidan kanske inte alltid är fullständig, exakt eller uppdaterad.

Ansvar för länkar:

Denna sida innehåller länkar till webbsidor som underhålls av andra organisationer. Westpack kan inte gå i god för exaktheten i informationen som finns på länkade sidor. Länkar till webbsidor utgör ingen garanti från Westpack, någon av företagets anställda, någon av Westpacks sponsorer på sidan eller för de produkter som presenteras på sidan.

Äganderätt

Personalen hos Westpack tillhandahåller information och data som finns på denna webbsida. Alla immateriella rättigheter som rör denna information och data ägs av Westpack och skyddas av gällande lagar. Förutom där annat anges, är allt innehåll:© Westpack A/S - med ensamrätt.

Dataskyddspolicy

Policyn täcker behandlingen av personuppgifter som Westpack kan samla in, även när du skickar e-post till oss eller när du fyller i och skickar ett online-formulär eller en order på vår webbsida.

När du fyller i formulär eller order kan vi be dig ange personuppgifter såsom namn, adress, postnummer m.m. Det är endast när du tillhandahåller denna typ av information som du kan identifieras.

Vi kan spara en cookie på din enhet som lagrar dina preferenser. Sådana uppgifter är endast tillgängliga från sidor på vår domän. För att välja bort det, blockera lagring av cookies från vår webbsida via dina webbläsarinställningar på din enhet.

Westpack ansvarar för att garantera sekretessen för de personuppgifter som finns lagrade hos företaget. Uppgifter kommer inte att säljas och/eller lämnas till tredje parter.

Skydd av personuppgifter

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", textfiler som placeras i din dator och som hjälper webbsidan analysera användarnas användning av sidan. Informationen som samlas in av cookien om din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter för webbsidesägarna och tillhandahålla andra tjänster som rör webbsidesaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter där lagen så kräver eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kopplar inte ihop din IP-adress med några andra data som finns hos Google.

Du kan neka användning av cookies via inställningarna i din webbläsare, men observera att du i så fall inte längre kan använda alla funktioner på vår webbsida.

Genom att använda webbsidan samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på de sätt och syften som anges ovan.