Westpack CSR och politik

Ansvar

Westpack ligger alltid i framkant när det gäller utmaningarna. Vi fattar beslut och gör förändringar proaktivt, om vi ser att problem uppstår. Man kan kalla det behandling i realtid. Till exempel när det gäller att lösa problem/optimering med upphandling och kvalitetstester. Men också när det gäller vård av anställda, organisation och rekrytering. Kort sagt, CSR.

Gemenskap

Vår hanterbara storlek gör att vi kan se kunden som ett gemensamt projekt. Inte din kund och min kund, men vår kund. Därför känner ett helt team ditt ärende i detalj. Vi bygger en gemenskap med våra kunder, bjuder in dem till Kina, vilket gör vårt partnerskap tryggt och säkert.

Men Westpack har också en stark intern gemenskap. Ett antal motiverande och sociala aktiviteter har skapat en stark känsla av gemenskap bland de anställda i företaget. Något våra kunder kan uppleva i form av verklig närvaro och vårt genuina intresse i deras verksamhet.

Trovärdighet

En förtroendefull dialog med kunder är Westpacks bas. En transparent organisation, ärlig dialog och öppna beräkningar är grunden för hög trovärdighet i öppna förhandlingar med Westpacks kunder och leverantörer. Det är en av anledningarna för att välja oss. En affär är en affär och vi slutar inte levererar förrän allt som överenskommit har genomförts. Det gör oss trovärdiga och är ett beteende som genomsyrar varje fiber i vår organisation.

Affärsmannaskap

Westpack bedriver affärer enligt principen om korrekt affärsmannaskap. När det gäller vår egen verksamhet, men också på uppdrag av våra kunder. En bra affär är bara bra om den skapar värde för båda parter. Vi är stolta över att vara en värdefull del av värdekedjan hos våra kunder och inget annat är rimligt för oss. Vi anser att långsiktiga förbindelser stärker båda parters affärer. Och det är bra affärsmannaskap för Westpack.

Westpack principer

Som bekräftas av Westpacks värderingar har CSR, ansvar och trovärdighet hög prioritet i vår organisation. Och eftersom CSR är en viktig punkt för många av våra partners, är det också ett av våra absoluta fokusområden. I Kina har Westpack valt ut ett antal leverantörer i samarbete med Bureau Veritas och den kinesiska divisionen, som producerar förpackningar av trä, akryl och plast – för displayer, påsar och askar.

Bureau Veritas är Westpacks ovärderliga sammarbetespartner för att säkerställa att vi får "kika inuti" våra utvalda leverantörers affärs- och produktionsvillkor, för att få den krävda insikten i alla relevanta förhållanden – inte bara rörande produktionen, utan även de något känsliga medarbetarförhållandena. Westpack har ytterligare SA 8000 granskade anställda, som genomför CSR-revisioner i nära samarbete med Bureau Veritas, vilket gör Westpack ansvarig för efterlevnaden av alla gällande bestämmelser i fråga om råmaterialanvändning, hållbarhet, arbetsvillkor, barnarbete, överbetalning, övertid etc.

Att göra etiskt sunda affärer i Asien kräver en nivå av omsorg och försiktighet som inte är nödvändig i Europa, där de flesta av våra kunder är baserade. Trogen kärnvärdena hos Westpack, går vi till stora ansträngningar för att säkerställa en hållbar inverkan i de länder där vi är verksamma.

Westpack är en fullvärdig medlem av amfori, som ger tillgång till BSCI-plattformen. Plattformen är känd för sin öppenhet i övervakningsprocessen. En annan viktig fördel är amfori Academy som erbjuder utbildning och e-learning till medlemmar och gör att Westpacks personal i Asien kan utöka sin kompetens och hålla sig uppdaterade om CSR. De anställda hos våra leverantörer får också tillgång till amfori Academy, vilket ytterligare kommer att stärka Westpack värdekedja. Även om vi förändrar revision plattform kommer vi att fortsätta vårt nära samarbete med Bureau Veritas som ska genomföra BSCI revisioner för oss. Bureau Veritas har hjälpt oss att granska fabriker sedan 2014.

Vi samarbetar endast med leverantörer, som har undertecknat och observera vår uppförandekod, inspirerad av SA 8000, och vidare undertecknar ett avtal om 100% överensstämmelse med våra riktlinjer och avsikter, i linje med:

  • SA 8000
  • FSC®
  • EUTR (där Westpack har: tillstånd att bedriva verksamhet)
  • Räckvidd (SVHC)

FSC® är miljömärket för ansvarsfullt skogsbruk. www.fsc.org.
Vårat FSC licens nummer är FSC®C112509.

Rapport från Westpack ESG

Läs mer om CSR-initiativ vi redan infört samt vilka vi planerar för i vår årliga CSR-rapport. Vår kärnverksamhet är mänskliga resurser och miljö.

Westpack ESG 2023
Westpack ESG 2023 (12.89 MB)
Westpack ESG 2022
Westpack ESG 2022 (4.74 MB)
Westpack ESG 2021
Westpack ESG 2021 (8.07 MB)
Westpack CSR 2020
Westpack CSR 2019
Westpack CSR 2019 (14.24 MB)

Westpack-dokument

Läs mer om EUTR, REACH och Westpacks uppförandekod

Westpack EUTR
Westpack EUTR (479.99 kB)
Westpack REACH
Westpack REACH (329.06 kB)
Westpack Code of Conduct