Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad för putsmedel

I samband med användning och lagring av rengöringsprodukter, skall det i enskilda fall finnas instruktioner på arbetsplatsen. Därför kommer det att finnas ett behov av ett säkerhetsdatablad (SDB).

Säkerhetsdatabladen finns nedanför. Klicka på databladet som du behöver och accepterar den dialogruta som öppnas. För att kunna se dokumenten behöver du Adobe PDF Reader, som du kan hitta här: https://get.adobe.com/reader/ 

Självklart är det bara nödvändigt att ladda ner säkerhetsdatablad för de produkter som finns i lokalerna.

Säkerhetsdatablad för Hagerty putsmedel

Hagerty fashion Jewelry Clean - SE
Hagerty Fine Stones Clean - SE
Hagerty Silver Clean Personal use - SE
Hagerty Silver Clean Professional use - SE
Hagerty Jewel Clean - SE
Hagerty Silver Bath professional - SE
Hagerty Silver Bath personal use - SE
Hagerty Silver Care - SE
Hagerty Silver Dip - SE
Hagerty Silver Multimetal Foam - SE
Hagerty Silver Polish - SE
Hagerty Ultra sonic Jewel Clean - SE
Hagerty precious stones pencil - SE

Care Kit safety data sheet

Eyewear Care Kit
Jewellery Care Kit