westpack's dna

Odpowiedzialność

 

Jesteśmy wierni idei CSR, czyli idei zrównoważonego rozwoju - poprzez wartości, strategię i praktyki

Nasza firma opiera się na czterech wartościach: Odpowiedzialności, Wiarygodności, Wspólnocie i Przedsiębiorczości. Dlatego CSR jest zapisany w DNA naszego przedsiębiorstwa. Aby pomóc sobie samym oraz naszym dostawcom w osiągnięciu rzeczywistych, przeliczalnych celów i standardów, jest to również część naszej strategii, praktyk i zasad. By móc upewnić się, że przestrzegamy podstawowych zasad odpowiedzialnego zarządzania firmą, Westpack podjął strategiczną decyzję o wsparciu inicjatywy ONZ Global Compact. Będąc częścią globalnej i dobrze rozpoznawalnej inicjatywy, wierzymy, że mamy najlepsze narzędzia potrzebne do włączenia strategii, zasad i procedur, które zapewnią nam długoterminowy sukces w Westpack.

Westpack jest częścią United Nations Global Compact

Świat stoi przed poważnymi wyzwaniami takimi jak ubóstwo, nierówności, zagrożenia klimatyczne i środowiskowe. Dlatego ważne jest, abyśmy działali w skali globalnej.

Westpack chce być częścią ruchu w kierunku rozwiązania niektórych z największych problemów, przed którymi stoi dziś nasza planeta i przyczynić się do stworzenia lepszego świata dla wszystkich.

Ważne jest, abyśmy pozostali wierni idei CSR oraz założeniom UN Global Compact i Celom Zrównoważonego Rozwoju dotyczących środowiska, wpływu społecznego, praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. W każdej z tych kwestii kierujemy się dobrze określonymi zasadami CSR, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać.

Partnerstwo dla celów (SDG 17) oraz godna praca i wzrost gospodarczy (cel nr 8) stanowią centralny punkt naszego podejścia do inicjatywy ONZ Global Compact, a jednocześnie koncentrujemy się również na odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (SDG 12), przystępnej cenowo i czystej energii (SDG 7) oraz życiu na lądzie (cel nr 15).

Jeśli chodzi o pozostałe 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), szanujemy i uwzględniamy je wszystkie w naszych decyzjach biznesowych. Połączyliśmy siły z różnymi partnerami, ponieważ uważamy, że jest to najlepszy sposób, aby Westpack mógł przyczynić się do globalnego sukcesu.

Postawiliśmy sobie za strategię współpracę z jednostkami i organizacjami, które są zaangażowane w rozwiązywanie problemów humanitarnych i środowiskowych na całym świecie. Obejmuje to partnerstwa z organizacjami takimi jak Fairtrade®, FSC®, One Tree Planted® i 1M i wiele innych.

Działania CSR podejmujemy z wielką uważnością

Raporty oparte na faktach
i ustalonych standardach

Przez lata zespół Westpack pracował nad tym, aby nasza dokumentacja CSR była najbardziej możliwie skoncentrowana na faktach. Przystępując do UN Global Compact, Westpack zobowiązał się do raportowania działań i wyników CSR zgodnie z międzynarodowymi standardami. Ta metoda raportowania dorównuje niektórym z największych liderów z zakresu CSR i umożliwia naszym partnerom lepsze porównywanie Westpack z konkurentami pod względem CSR. Dzięki UN Global Compact zobowiązujemy się do corocznego raportowania naszych wysiłków i wyników CSR w zakresie:

Środowiska

Wpływu
społecznego

Praw człowieka

Antykorupcji

Pobierz nasze raporty z zakresu działań CSR

Zrównoważone
materiały i
metody produkcji

Westpack nieustannie pracuje nad dostarczaniem jak największego wyboru materiałów przyjaznych dla środowiska.

Aby nasze produkty przyjazne dla środowiska były łatwiejsze do dostrzeżenia na naszej stronie internetowej, stworzyliśmy oddzielną etykietę dla wybranych produktów: ECO W tej kategorii produktów można znaleźć każdy produkt wykonany z materiałów z certyfikatem FSC® lub Fairtrade - lub z materiałów organicznych, biodegradowalnych lub pochodzących z recyklingu.

Logo ECO jest zwykle umieszczane tak, aby było dobrze widoczne na naszych produktach, ponieważ pomaga to naszym klientom promować zasadę zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat FSC, REACH, EUTR

FSC website

Westpack EUTR

Westpack REACH

Nasz biznes wpływa na życie ludzi


Westpack w Azji

Prowadzenie działalności w sposób etyczny w Azji wymaga staranności i rozwagi, które nie są konieczne w Europie, gdzie znajduje się większość naszych klientów. Zgodnie z podstawowymi wartościami Westpack dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić trwały wpływ na kraje, w których działamy.

Westpack jest pełnoprawnym członkiem amfori, co daje dostęp do platformy BSCI. Platforma jest znana ze swojej przejrzystości w procesach monitorowania. Kolejną kluczową zaletą jest Akademia amfori, która zapewnia swoim członkom szkolenia i e-learning oraz pozwala pracownikom Westpack w Azji poszerzyć swoją wiedzę i pozostać na bieżąco z CSR. Pracownicy naszych dostawców uzyskują również dostęp do Akademii amfori, która jeszcze bardziej wzmocni łańcuch wartości Westpack. Choć zmieniamy platformę audytorską, będziemy kontynuować ścisłą współpracę z Bureau Veritas, który będzie przeprowadzał dla nas audyty BSCI. Bureau Veritas pomaga nam w audycie fabryk od 2014 roku.


Środowisko pracy i możliwości

W Westpack wierzymy, że świetne środowisko pracy akcpetuje różnice i zachęca do innowacji. Dobre samopoczucie naszych pracowników jest jednocześnie naszą moralną odpowiedzialnością i bezwzględną koniecznością prowadzenia udanego biznesu. Nie moglibyśmy robić tego, co robimy i nie chcielibyśmy, gdyby nasi pracownicy się nie spełniali. Wielu naszych pracowników pracuje w Westpack od ponad 10 lat, a niektórzy nawet od ponad 20 lat. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego faktu.

Westpack ma udział w rocznych zyskach, w którym wszyscy pracownicy dzielą stały procent zysku. Każdy, od operatora maszyny do pracownika działu obsługi klienta, od stażysty po księgowego, dostaje taką samą sumę. W taki sposób funkcjonujemy od 1989 roku. Strategicznym powodem corocznego udziału w zyskach firmy jest budowanie poczucia wspólnoty w miejscu pracy. Ma to również na celu pokazanie, że każdy pracownik ma znaczenie.


Współpraca z nami

 

Dostawcy i podwykonawcy

Misją Westpack jest zapewnienie, aby nasza działalność wewnątrz firmy była zgodna zarówno z inicjatywą ONZ Global Compact, jak i Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Równie ważne jest, abyśmy zapewnili dalsze, godne zasady CSR w naszych łańcuchach dostaw. Cała nasza organizacja przestrzega zasad określonych w UN Global Compact oraz w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju. Dotyczy to całego łańcucha wartości, za który Westpack jest odpowiedzialny oraz na który ma wpływ.

Kodeks Postępowania Westpack nie tylko służy jako wytyczne dotyczące funkcjonalności biznesowej, której oczekuje się od dostawców Westpack, ale służy również jako narzędzie do ciągłej ewaluacji naszych dostawców. Każdy dostawca powinien zapewnić Westpack i/lub każdemu przedstawicielowi Westpack nieograniczony dostęp do obiektów produkcyjnych, pracowników i wszystkich odpowiednich danych potrzebnych do audytu dostawcy zgodnie z zasadami SA8000. Audyty mogą być przeprowadzane za uprzednim powiadomieniem lub bez niego.

Kodeks postępowania Westpack

Kodeks postępowania Westpack jest zakorzeniony w wartościach, na których zbudowano Westpack. Jesteśmy przywiązani do tych wartości, które obejmują niezawodność, wspólnotę, a szczególnie także poczucie odpowiedzialności. Wartości te są zgodne ze standardami SA8000. Oto kilka kluczowych aspektów naszego Kodeksu Postępowania:

  • Dostawca nie może zatrudniać osób w wieku poniżej 15 lat.
  • Dostawca współdziała ze związkami zawodowymi.
  • Zatrudnienie u dostawcy nie będzie podlegać dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, religię, płeć, wiek, orientację seksualną lub stan cywilny.
  • Korupcyjne porozumienia z dostawcami, urzędnikami państwowymi lub innymi stronami trzecimi są surowo zabronione, co oznacza, że Westpack egzekwuje w tej kwestii politykę zerowej tolerancji.
  • Godziny pracy powinny być zgodne z obowiązującym prawem. Jeśli żadne aktualne prawo nie ma zastosowania w tej kwestii, Westpack określa maksymalny dzień pracy wynoszący 8 godzin dziennie i 48 godzin tygodniowo.
POBIERZ KODEKS POSTĘPOWANIA WESTPACK

FSC® jest oznaczeniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej. www.fsc.org.
Numer naszej licencji FSC to: FSC®C112509.

Odpowiedzialne zarządzanie danymi

Westpack jest odpowiedzialny za przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności Westpack.

POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH
ZATUJ Z NAMI 0