Verantwoordelijkheid

We dragen CSR hoog in het vaandel- via onze waarden, strategieën en praktijken

Ons bedrijf is gebaseerd op vier waarden: Verantwoordelijkheid, Betrouwbaarheid, Gemeenschap en Zakelijk Inzicht. CSR zit in ons DNA ingebakken. Maar om onszelf en onze leveranciers te helpen meetbare doelen en normen te halen, is het ook een onderdeel van onze strategie, onze praktijken en ons beleid. Om zeker te zijn dat we de fundamentele principes van verantwoord bedrijfsbeheer volgen, heeft Westpack de strategische beslissing genomen om het UN Global Compact-initiatief te steunen. Door ons aan te sluiten bij dit wereldwijde en algemeen erkende initiatief, zijn we ervan overtuigd dat we over het best mogelijke kader beschikken om strategieën, beleidslijnen en procedures te integreren die het lange termijn-succes van Westpack zullen verzekeren.

Westpack maakt deel uit van het United Nations Global Compact

De wereld staat voor grote uitdagingen op gebieden zoals armoede, ongelijkheid, milieu en klimaat. Daarom is het essentieel dat er een wereldwijde aanpak komt.

Westpack wil graag meewerken aan oplossingen voor de huidige problemen waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. We willen ons steentje bijdragen aan het creëren van een betere wereld voor iedereen.

We willen trouw blijven aan CSR en aan het UN Global Compact en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) met betrekking tot het milieu, maatschappelijke invloed, mensenrechten en anti-corruptie. Elk van deze kernpunten wordt vormgegeven door welomschreven CSR-principes die we allemaal onderschrijven.

We hechten veel belang aan partnerships om de doelstellingen (SDG # 17), waardig werk en economische groei (SDG # 8) centraal te stellen in onze benadering van het UN Global Compact-initiatief. Tegelijkertijd leggen we ook de nadruk op verantwoorde consumptie en productie (SDG # 12) , betaalbare en schone energie (SDG # 7) en het beschermen van ecosystemen (SDG # 15).

Alle 17 SDG's worden door ons gerespecteerd en opgenomen in onze zakelijke beslissingen. We werken samen met verschillende partners, dit is voor Westpack de beste manier om wereldwijd zijn steentje bij te dragen.

We hebben een strategie gecreëerd om samen te werken met mensen en organisaties die zich inzetten voor het oplossen van humanitaire en milieu-problemen over de hele wereld. Dit omvat samenwerkingen met organisaties zoals Fairtrade®, FSC®, One Tree Planted® en 1M, om er maar een paar te noemen.

We houden onze CSR-inspanningen nauwlettend in de gaten

Een gestandaardiseerde rapportering gebaseerd op feiten

Westpack werkt sinds jaren aan een betere CSR- rapportering die gebaseerd is op feiten. Door lid te worden van het UN Global Compact, heeft Westpack zich ertoe verbonden CSR-activiteiten en -resultaten te rapporteren volgens internationaal erkende normen. Een rapporteringsmethode die gebaseerd is op de absolute koplopers binnen CSR en waarmee onze partners Westpack beter kunnen vergelijken met concurrenten, wat betreft CSR. Met de UN Global Compact verbinden we ons ertoe om jaarlijks onze MVO-inspanningen en -resultaten te rapporteren wat betreft:

Milieu

Maatschappelijke
Invloed

Mensenrechten

Anti-corruptie

Duurzame materialen en productiemethodes

Westpack werkt continu aan het leveren van een zo groot mogelijke selectie aan milieuvriendelijke materialen.

Om onze milieuvriendelijke producten beter te herkennen op onze website, hebben we voor deze producten een apart label gemaakt: ECO. Elk product dat is gemaakt van FSC®- of Fairtrade-gecertificeerde materialen - of van biologische, biologisch afbreekbare of gerecycleerde materialen - is te vinden in deze productcategorie.

Ons ECO-merk is meestal duidelijk zichtbaar op onze producten, dit helpt onze klanten om het principe van duurzaamheid te promoten.

Meer informatie op FSC, REACH, EUTR

FSC website

Westpack EUTR

Westpack REACH

Ons bedrijf heeft invloed op het leven van de mens

Westpack in Azië

Ethisch verantwoord zakendoen in Azië vereist een ander niveau van zorgvuldigheid en voorzichtigheid vergeleken met Europa, waar de meeste van onze klanten zijn gevestigd. Trouw aan de kernwaarden van Westpack, doen we er alles aan om een duurzame impact te hebben op de landen waarin we actief zijn. Westpack is een volwaardig lid van Amfori, dat toegang geeft tot het BSCI-platform. Het platform staat bekend om zijn transparantie in het controleproces.

Een ander belangrijk voordeel is de Amfori Academy, die leden training en e-learning biedt en het personeel van Westpack in Azië in staat stelt hun expertise uit te breiden en op de hoogte te blijven van CSR. De medewerkers van onze leveranciers krijgen ook toegang tot de Amfori Academy, wat de waardeketen van Westpack sterker maakt. Hoewel we het auditplatform veranderen, zullen we onze nauwe samenwerking met Bureau Veritas, dat de BSCI-audits voor ons zal uitvoeren, voorzetten. Bureau Veritas helpt ons sinds 2014 bij het controleren van fabrieken.

Werkomgeving en kansen

Bij Westpack geloven we dat een ideale werkomgeving open staat voor verschillen en innovatie aanmoedigt. Het welzijn van onze medewerkers is zowel een morele verantwoordelijkheid als een noodzakelijke voorwaarde voor het runnen van een succesvol bedrijf. Zonder tevreden medewerkers zouden we niet staan waar we nu staan. Veel van onze medewerkers werken al meer dan 10 jaar bij Westpack, sommigen al meer dan 20 jaar. Daar zijn we terecht trots op.

Westpack kent een jaarlijkse winstdeling, waarbij alle medewerkers in een vast percentage van de winst delen. Iedereen, van de machineoperator tot de key accountmanager, van de stagiair tot de accountant, krijgt hetzelfde bedrag. Dat is zo sinds 1989. De reden voor deze jaarlijkse winstdeling is om het gemeenschapsgevoel op de werkplek te stimuleren. Zo laten we ook zien dat elke medewerker het verschil maakt.

Zakendoen met ons

Leveranciers en onderaannemers

Westpack zorgt ervoor dat al onze interne aangelegenheden in overeenstemming zijn met zowel het UN Global Compact als de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. En het is net zo belangrijk dat we zorgen voor correct MVO-gedrag in onze toeleveringsketens. Onze volledige organisatie respecteert de principes die zijn vastgelegd in het UN Global Compact en in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Dit geldt voor de volledige waardeketen waarvoor Westpack verantwoordelijk is en waarop we invloed kunnen uitoefenen.

De Gedragscode bij Westpack dient niet alleen als richtlijn voor het zakelijke gedrag dat van de leveranciers van Westpack wordt verwacht, maar dient ook als middel om onze leveranciers te evalueren. De leverancier zal Westpack en/of iedereen die Westpack vertegenwoordigt, ongehinderde toegang verlenen tot productiefaciliteiten, medewerkers en tot alle relevante gegevens die nodig zijn om de leverancier te auditen volgens de principes van SA8000. Audits kunnen worden uitgevoerd met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Westpack's gedragscode

De gedragscode van Westpack is verankerd in de waarden waarop Westpack is gebouwd. Deze waarden, waaronder betrouwbaarheid, gemeenschap en vooral verantwoordelijkheid, zijn voor ons van essentieel belang. De waarden komen overeen met de normen van SA8000. Hier zijn enkele belangrijke onderdelen van onze gedragscode:

  • Het is de leverancier niet toegestaan personen jonger dan 15 jaar in dienst te nemen.
  • De leverancier moet een beleid hebben dat werknemersvertegenwoordiging mogelijk maakt.
  • De leverancier mag bij de tewerkstelling niet discrimineren op basis van ras, huidskleur, nationaliteit, religie, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of burgerlijke staat.
  • Corrupte afspraken met leveranciers, overheidsfunctionarissen of andere derde partijen zijn ten strengste verboden, Westpack hanteert daarbij een nultolerantiebeleid.
  • De werktijden moeten in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving. Als er in een bepaalde tak geen wet van toepassing is, stelt Westpack een maximale werkdag van 8 uur per dag en 48 uur per week vast.

DOWNLOAD WESTPACK'S GEDRAGSCODE

FSC® is het keurmerk voor verantwoord bosbeheer. www.fsc.org.
Ons FSC-licentienummer is FSC®C112509.

Verantwoord gegevensbeheer

Westpack is gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Lees meer in Westpack’s Privacy beleid

PRIVACYBELEID